Håndfunksjon etter spinalskade

19.12.2022Versjon 1.0

Generelt 

For at hånden skal bli funksjonell selv om den er helt/delvis paralysert, er det viktig å ivareta god posisjonering allerede fra akuttfasen.

Det må sendes tidlig henvisning til ergoterapeut mtp forebygging av håndødem og etablering av tenodesegrep (henvisninger, ny sekundær henvisning, avdeling: ERGO-HBE Generell).

Pleiepersonell og fysioterapeut følger opp tiltakene som anbefalt ved ergoterapeut.

Behandling/tiltak 

Ergoterapeutene har ansvar for oppfølging av håndfunksjon, og har gode rutiner for vurdering av hendenes potensiale, hvilken grepsfunksjon som kan oppnås og evt rekonstruktive inngrep som kan gjøres i fremtiden.

  • Manuell muskeltest
  • Leiring
  • Tenodesetøyning
  • Ødemskinne

 

Initialt behandles hånd med tøyning/gjennombeveging som ved tendonesegrep. Tenodesegrepet oppnås ved ekstensjon i håndleddet som igjen strammer fingerfleksorene passivt. Slipp av grepet gjøres ved fleksjon i håndleddet.

Ved fysioterapi unngås tøyning av håndleddets og fingre i ekstensjon samtidig.Tommelen skal verken ekstenderes eller abduseres.

 

Andre viktige grep som bygger på tenodesefunksjonen er:

1. Nøkkelgrep: Gripeflater mellom tommelfingeren og pekefingeren.

2. Volargrep: Gripeflatene dannes av 2.-5. finger mot volarflaten evt. også med tommel.

Referanser 

Ergoterapi - prioriteringer spinalenheten (Intern elektronisk metodebok Helse Bergen)

Metodebok spinalenheten fysioterapiavdelingen ( (Intern elektronisk metodebok Helse Bergen)

Rekonstruktiv arm- og håndkirurgi ved tetraplegi - Helsebiblioteket

Ryggmargsskade - NEL - Norsk Elektronisk Legehåndbok (legehandboka.no)