Analyser

Chlamydophila psittaci (ornitose)

10.04.2024Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon. Se Ornitoser (FHI)

Prøvemateriale 

 

Analysevolum

Minimum 500 µL.

Rekvirering  

Husk å påføre relevante kliniske opplysninger.

Undersøkelsesprinsipp 

In-house PCR-analyse, se her

Utførende laboratorium 

Avdeling for mikrobiologi, St. Olavs hospital, Trondheim

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Sendeprøve. Svartid angitt til 2-3 dager fra prøven er mottatt.

Nyttige lenker