Analyser

Mycobacterium tuberculosis rifampicinresistens (hurtigtest)

24.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Mykobakterier. Analysen utføres direkte i prøvemateriale både respiratoriske og ikke- respiratoriske prøver.

Indikasjon for undersøkelsen:

  • Mistanke om multiresistent tuberkulose (MDR-TB)
  • Prøver fra pasienter som kommer fra områder med høy forekomst av MDR-TB
  • Behandlingssvikt
  • Prøver som krever rask avklaring
  • Prøver som kommer utenfor ordinær åpningstid/helg

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvemateriale 

Prøver sendes i steril beholder uten tilsetning.

  • Luftveisprøver (BAL, ekspektorat, indusert sputum): anbefales fastende morgenprøve (minst 3 prøver på 3 ulike dager, minimum 700 μL
  • Andre prøver (ventrikkeaspirat, vevsprøver, puss, lymfeknuter, pleura-, peritoneal-, ledd-, pericardvæske), så stort prøvevolum som mulig
  • Spinalvæske: minimum 2 - 5 ml

Undersøkelsesprinsipp 

Metode basert på genpåvisning ved polymerasekjedereaksjon (PCR; GeneXpert MTB/Rif).

Påviser MTB-komplekset og genetisk rifampicinresistens (rpoB mutasjoner) direkte i prøvemateriale.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

GeneXpert påviser MTB-komplekset med samtidig påvisning av rifampicinresistens direkte i prøvematerialet.

Påvisning av rifampicinresistens tyder på at MDR-TB (multidrug resistant tuberculosis) kan foreligge.

Merknader 

I MTB-komplekset inngår M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti og M. canetti , som alle kan gi tuberkulose hos mennesker.