Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Francisella tularensis antistoff

  Sendeprøve: Sendes St. Olavs hospital. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
14.02.2022Versjon 1.0

Indikasjon 

Mistanke om infeksjon med Francisella tularensis. For informasjon om smittemåte og de vanligste kliniske presentasjonsformene, se Francisella tularensis dyrkning.

 

Antistoffer kan sjelden påvises de første 14 dager etter smitte. Ofte blir serologi sent positiv og antistoffer detekteres først flere uker etter eksponering. Akuttserum og serum tatt etter 3-6 ukers sykdom anbefales hvis diagnosen ikke er verifisert ved dyrkning eller PCR. Høyt antistofftiter vedvarer i måneder eller år og serologi egner seg derfor dårlig som mål på behandlingsrespons.

Prøvemateriale 

Serum eller plasma fra citrat- eller heparinblod.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse 

Prøven tas på 5ml gelglass.

Holdbarhet for prøvemateriale

Romtemperatur (15°C til 30°C): 5 døgn

Kjøleskap (2°C - 8°C): 7 dager

Fryser (-20°C eller kaldere): inntil 3 år

Undersøkelsesprinsipp 

Francisella tularensis mikroagglutinasjonstest.

Utførende laboratorium 

Prøven sendes fra vårt laboratorium til St. Olavs hospital i Trondheim, som er referanselaboratorium for Francisella.

Tolkning 

4-fold titerstigning i parsera med minst 14 dagers mellomrom kan anses som diagnostisk.

Merknader 

Ved mistanke om infeksjon med Francisella tularensis må rekvisisjonen og prøven merkes tydelig, da det tas spesielle smittehensyn i laboratoriet.

Infeksjon med Francisella tularensis er nominativt meldepliktig til MSIS.