Analyser

HIV-1 DNA (provirus)

29.05.2024Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

Se HIV.

  • Reell mistanke om HIV-1-smitte 1-15 dager etter smitteeksponering - HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen anbefales som primær screeninganalyse.
  • Oppfølging av barn født av mødre med kjent HIV-1-infeksjon.
  • Ved usikre resultat fra andre HIV-konfirmasjonstester.

Prøvemateriale 

Kun EDTA fullblod.

 

Minimum 300 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HIV-1 proviralt DNA i leukocytter med konvensjonell in-house nested polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2–7 virkedager.

Tolkning 

  • Nylig smitte med HIV kan ikke utelukkes selv om HIV-1 DNA (provirus) er negativ.
  • Serologi er bedre egnet enn PCR til å utelukke HIV-infeksjon, negativ HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon.

Merknader 

Avdeling for Mikrobiologi, OUS Ullevål har referansefunksjon for HIV.