Analyser

Hepatitt A virus IgG

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kontroll av immunitet eller vaksinasjonsstatus
  • Ved mistanke om akutt hepatitt, rekvirer også Hepatitt A virus IgM

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1 dag.