Analyser

Hepatitt A virus (HAV) antistoff

29.05.2024Versjon 1.9

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

En av følgende

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse.

Svar 

  • Negativ
  • Gråsone
  • Positiv

Svartid 

1 dag.