Vanskelige luftveier

31.01.2021Versjon 1.3Forfatter: Mukund Kuwelker/P Nareshkumar/E Søfteland

Vanskelig luftveier 

Algoritme for vanskelige luftveier
Algoritme for vanskelige luftveier