Parenteral ernæring

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling


Generelt 

Total parenteral ernæring (TPN) tar sikte på å gi pasienten adekvat tilførsel av aminosyrer, lipider, monosakkarider, vitaminer, sporstoffer og væske. TPN har til hensikt å hjelpe pasienten i en kortere eller lengre periode.

Indikasjoner 

TPN skal velges der hvor næringsstoffene enten ikke kan inntas, fordøyes eller absorberes på normal måte, eller av andre grunner er kontraindisert. Ellers skal enteral ernæring være førstevalg (evt. med nasogastrisk sonde).

Sammensetning 

På Ullevål sykehus brukes stort sett ferdigproduserte poser med parenteral ernæring. På Ullevål brukes trekammerposer av type SMOF-Kabiven som standard. Det finnes egne poser for perifer og sentral tilførsel. Posene skal ha daglig tilsetning av S (Soluvit) vannløselige vitaminer, V (Vitalipid) fettløselige vitaminer og A (Addaven) mineraler. I tillegg til dette kan posene tilsettes ekstra elektrolytter, aminosyrer og insulin ved behov. En bruker nå ferdigproduserte blandinger, evt. med ekstratilsetninger.

 

Enkelte pasienter kan ha behov for spesialdesignede parenterale poser. Disse blir fremstilt ved sykehusapoteket.

Gjennomføring 

Blandingene skal oppbevares i kjøleskap der temperaturen ikke bør overstige 6 °C. Holdbarheten er 6 døgn. Siste bruksdøgn er påført posen. Infusjon av åpnet pose skal ikke pågå utover 1 døgn.

 

Parenterale poser kan bestilles i følgende størrelser: 0,5, 1, 1,5, 2 og 2,5 liter med ulikt innhold av energi og næringsstoffer. Kontakt gjerne en klinisk ernæringsfysiolog som vil ha oversikten over sortiment og energi i de parenterale posene (Det kan bestilles en halv pose, og tre poser kan for eksempel doseres over 2 døgn).

 

Løsningene er karirriterende og fremkaller ofte flebitt i perifere vener.