Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Influensavirus A, subtyping

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 2.2Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-12-20

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres kun på forespørsel.

Vennligst ring vakthavende viruslege på 90 15 77 30.

Rekvirering  

Rekvireres av laboratoriet på forespørsel ved påvist Influensa A RNA.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Influensa A RNA, subtype H1N1 og H3 med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR). Undersøkelsen kan også påvise fugleinfluensasubtypene H5 og H7.

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Svar utgis som Influensavirus A, subtype H1N1 eller H3.

Dersom subtype H5 eller H7 påvises, vil rekvirent og kommuneoverlege kontaktes umiddelbart.

Svartid 

Ca 1 virkedag etter mottatt forespørsel.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.