Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt C virus antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Mona Elisabeth Olsen, Hege Solem, Andreas Lind, Anne Marte Bakken Kran

Indikasjon for prøvetaking 

Screeningtest for Hepatitt C (HCV).

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA Plasma.

Minimum prøvevolum 200 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

 

Rikshospitalet:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Abbott, Architect.

 

Utførende laboratorium 

  • Enhet for serologi, OUS Ullevål
  • Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Uspesifikk reaksjon / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Positive funn kommenteres og valideres av lege basert på eventuelle tidligere prøveresultater, oppgitt klinisk informasjon og supplerende analyser. Det gis en samlet vurdering av resultatene i alle de ulike analysene for hepatitt C.

Merknader 

Hepatitt C er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.