Øreprøve

10.04.2024Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Uttalt ekstern otitt (med cellulitt).
  • Ekstern otitt som ikke responderer på empirisk behandling.
  • Mediaotitt med perforert trommehinne.

 

Viktige kliniske opplysninger inkluderer symptomer, varighet og behandling.

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking og behandling 

  • Ørevoks, puss og debris fjernes før prøvetaking. Rengjør gjerne med vår bomullspinne.
  • Sekretprøver tas med pensel som fraktes i transportmedium (f.eks. Amies, eSwab).
  • Ved biopsier eller aspirat benyttes steril beholder uten tilsetning.

Oppbevaring og forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Merknader 

Dyrkning på aerobe skåler. Hvis kliniske opplysninger tilsier det, vurderes også anaerob dyrkning og soppdyrkning.