Analyser

Herpes simplex virus 2 IgG

11.04.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

Kartlegging av Herpes simplex 2 immunstatus.

 

Se også Herpes simplex virus IgG og Herpes simplex virus (HSV).

Prøvemateriale 

Svar 

Negativ/Positiv