Analyser

Herpes simplex virus 2 IgG

22.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Kartlegging av Herpes simplex 2 immunstatus.

Se også Herpes simplex virus IgG og Herpes simplex virus (HSV).

Prøvemateriale 

Svar 

Negativ / Positiv