Eklampsi / truende eklampsi

21.01.2021Versjon 1.6Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Et typisk eklamptisk anfall består av 

 • Tonisk fase (bevissthetstap, muskelstivhet, cyanose, event skrik) -> ett minutt
 • Klonisk fase (muskelrykninger, event fråde) -> 1-2 min
 • Postictal fase (dyp søvn med gradvis oppvåkning -> adekvat bevistthetsnivå innen 20 min

           Skal ikke ha nevrologisk sekvele

 

Tenk alternative diagnoser dersom

 • Ikke kjent preeklamsi
 • < 20 uker gravid
 • Debut av anfall>48 timer etter fødsel
 • Status epileptikus/forlenget bevissthetstap
 • Persisterende neurologiske utfall
 • Anfall på tross av adekvat magnesiumsulfat terapi

Behandling 

Magnesiumsulfat 

Infusjon med magnesiumsulfat er aktuelt for å forebygge nye eklamptiske anfall ved allerede oppståtte kramper, ved truende eklapsi eller ved raskt innsettende, alvorlig preeklampsi.

 

Bolusdose

 • Magnesiumsulfat 0.5 mmol/ml 35 ml (gis over 5-10 min). (Blande 20 ml MgSO4 1 mmol/ml med 20 ml NaCl 0,9%)

 

Vedlikehold (vanligvis 24 timer postpartum)

 • Magnesiumsulfat 0.1 mmol/ml
 • (Blande 50 ml MgSO4 1 mmol/ml med 450 ml glucose 50 mg/ml)
 • Infusjonshastighet: 40 ml/t

 

Nytt anfall under pågående infusjon:

 • Ny bolus magnesiumsulfat 0,5 mmol/ml 35 ml (gis over min 10-15 min).

 

Obs!

 • Magnesiumsulfat er kontraindisert hos kvinner med myasthenia gravis.
 • Mulig hypotensjon ved samtidig bruk av andre kalsiumblokkere og ved hypovolem pasient.
 • Ved nedsatt nyrefunksjon, må vedlikeholdsdosen individualiseres.

 

Vedlikeholdsdosen må reduseres ved symptomer på magnesiumintoksikasjon.

Terapeutisk nivå 2-4 mmol/l.

 

Observere    

 • Patellar refleks
 • Respirasjonsfrevkens > 12/min        
 • Diurese > 25ml/t

 

Antidot

Calciumgluconat 10 ml  (= 2,25 mmol) gis langsomt i.v.

Annen behandling av kramper 

 • Diazepam 5-10 mg i.v. inntil effekt. Maks. 30mg.
 • Fenytoin 50mg/min i.v. inntil 250 mg. Dosen kan gjentas etter 20 min. 
 • Thiopenthal