Forenklet Forløp (FF), øh ortopediske pasienter

29.11.2023Versjon 0.9Forfatter: Elin Strandenes

Gjelder for 

Ellers friske pasienter fra Skadepoliklikken (SKOT) eller Akuttmottak/Ortopedisk poliklinikk som sendes hjem i påvente av operasjon ved HUS.

Gjelder IKKE for pasienter som ikke kan gå opp to etasjer i trapper i rask gange, barn under 3 år eller gravide etter uke 20.

Praktisk gjennomføring  

På Skadepoliklinikken (Bergen Helsehus) eller Akuttmottak/Poliklinikk(HUS): Egenmeldingsskjema fylles ut samme dag eller sendes paienten elektronisk i ettertid. (Hvis papirutgave velges må det signeres og scannes inn i DIPS). I DIPS må man klikke på "Hent alle journaldokumenter" for å få frem Egenmeldingsskjemaet. Legenotat med indikasjon og valg av FF-forløp må foreligge .(I DIPS vil notatet fremkomme enten som ORTO-HBE eller SKOT-HBE). Blodprøver og EKG er ikke nødvendig forutsatt at Egenmeldingsskjema er utfylt og legenotat skrevet. Pasienten meldes i Orbit (øh-liste, merkes FF (Forenklet Forløp), senest kl 12 dagen før operasjon.

 

Operasjonsrekvisisjon grønnes av operatør;

Tirsdag innen kl 08 for første pasient (de 2-3 neste rekvisisjonene grønnes så fort som praktisk mulig)

Andre ukedager: Så tidlig som mulig.

 

Tas ikke inn i SOP før operasjonsrekvisisjon er grønnet.

 

Previsitt gjøres av anestesilege i Orbit og grønnes innen kl 16 dagen før.

 

Beach-leie unngås.

 

De to første pasientene møter fastende kl 07 på sengepost. Pasient nr 3 (og evt 4) møter kl 09.

Pasientinformasjon 

Her er lenke til den informasjonen som ligger på OT-klinikken sin hjemmeside til FF-pasientene:

https://helse-bergen.no/behandlinger/til-deg-som-venter-hjemme-for-operasjon-ved-ortopedisk-avdeling

 

HEr er kopi av teksten som ligger under overnstående lenke;

 

FORENKLET FORLØP VED ORTOPEDISK AVDELING / ORTOPEDISK AVDELING HAUKELAND

 

Til deg som venter hjemme før operasjon ved Ortopedisk avdeling

Ved en del planlagte operasjoner kan du vente hjemme i tiden mellom undersøkelse og operasjon ved Ortopedisk avdeling ved Haukeland. Her er informasjonen du trenger:

 

INNLEIING

 

Avbud/endring av operasjonstidspunkt

Hvis du blir forhindret fra å komme til det avtalte tidspunktet eller hvis du blir syk (feber, neseforkjølet, halsonde/hoste etc) ber vi deg kontakte oss på:
 
  • 55972837 (for de som møter på Sengepost 1 Øst/operasjon i Sentraloperasjonen)
  • 55970452 (for de som møter og opereres på Dagkirurgen i 2.etg) .

Før 

Slik forbereder du deg hjemme før operasjonen

På operasjonsdagen kan du ta dine vanlige medisiner bortsett fra hvis du bruker medisiner mot diabetes, det vi kaller ACE-hemmer, A2-blokkere og vanndrivende. Disse medisinene skal du IKKE ta. Hvis du er usikker på om noen av de medisinene du bruker tilhører noen av disse medikamentgruppene så la være å ta medisinene. Ta dem heller med deg til sykehuset, så tar du de riktige medisinene i samråd med oss.

 

Du kan spise og drikke som vanlig frem til midnatt. Etter midnatt skal du ikke spise mer men du kan røyke, snuse og drikke vann, saft, juice, brus, te og svart kaffe frem til 1 time før oppmøtetidspunktet ditt.

 

Ta på deg tøy som er enkelt å få av og på etter at du er operert, og skotøy som er stødig og enkelt å få av og på.

 

Når du kommer til sykehuset vil du få snakke med en sykepleier og få utlevert sykehustøy som du skal ta på deg. Siden det kan bli litt ventetid denne dagen anbefaler vi at du tar med deg lesestoff, musikk eller annen underholdning.

  • Hvis du skal opereres i Sentraloperasjonen (innleggelse): En stund før du skal opereres vil du bli kjørt ned i et Mottaksareal i 1. etg og der blir du liggende frem til operasjonsstuen er klar. I Mottaksarealet vil du få lagt inn en venekanyle og hvis du skal opereres i blokade vil også denne legges der.
  • Hvis du skal opereres på Dagkirurgen venter du i samme område som du blir kjørt tilbake til etter inngrepet.

Under 

Hvordan foregår en blokade-bedøvelse?

Blokade er en lokalbedøvelse som bedøver hele din arm eller nederste del av din fot (avhengig av hva du skal opereres for). Denne blokaden holder armen/foten følelsesløs og smertefri i 10-16 timer (for noen opptil 24 timer). Du vil i denne perioden ikke kunne bruke armen/foten din som normalt.

Det er en anestesilege som legger blokaden. Du blir ultralydscannet i området der blokaden skal legges. Hvis du har en håndleddsskade kan det være i armhulen eller like over kragebeinet og hvis det er i foten du har skadet deg så kan det være i knehasen og foran på låret. Ultralyd brukes for at anestesilegen skal vite presis hvor lokalbedøvelsen skal legges. Det gjøres med en tynn nål like under huden. Før operasjonen starter vil anestesipersonalet sjekke at bedøvelsen sitter korrekt slik at du ikke skal kjenne smerter underveis. Noen vil merke trykk og berøring og det er helt normalt.

 

Under operasjonen kan du få lytte til musikk (ta gjerne med deg din egen mobil og høretelefoner/pods). Noen pasienter ønsker å sove underveis. Dette avtales med anestesilegen individuelt.


En del inngrep gjøres i full narkose som alternativ til blokade. Narkosen settes i en venekanyle som legges på armen. Anestesilegen bedømmer hvilken anestesiform som er best for deg.

 

Hvordan foregår narkose?

En del inngrep gjøres i full narkose som alternativ til blokade. Narkosemidlene settes i en venflon som legges på armen. Narkosen startes etter at du er kjørt inn på operasjonsstuen og har fått koblet på deg overvåkning (EKG, blodtrykk og en klype på fingeren for å måle at du puster godt). Etter at operasjonen er ferdig blir du vekket inne på operasjonsstuen og kjørt til postoperativ avdeling. Der vil vi ha deg i minst en time, gjerne mer, til vi ser at du har det bra.

 

Anestesilegen bedømmer hvilken anestesiform som er best for deg.

Etter 

Hvis du har sovet under operasjonen kjøres du til Postoperativ avdeling i Sentraloperasjonen eller tilbake til venteområdet på Dagkirurgen. Der ligger du til du er helt våken. Deretter kjøres du evt opp igjen til ortopedisk sengepost der du får kle deg om til dine egne klær. Før du reiser hjem får du all nødvendig informasjon om hvordan du skal starte dine smertestillende medisiner. Vi anbefaler at du har en voksen pårørende hos deg den første dagen/natten.

 

Kirurgen informerer deg om hvordan operasjonen har gått og hva som er planen videre.

 

Det er viktig at du klarer å late vannet ila kvelden den dagen du blir operert.

 

Hvis du ikke har klart å tisse 6-8 timer etter at du reiste fra sykehuset så må du kontakte oss på telefon nr 55977187.

 

Hva skal jeg gjøre så lenge blokaden virker?

Så lenge armen/foten din oppleves nummen er det viktig at du passer på enkelte ting:

  1. Ikke plasser varme/kalde gjenstander dirkete på det bedøvede området.
  2. Ikke la armen/foten ligge på hardt underlag. Legg pute/dyne under.
  3. Dersom du har operert hånden/armen din vil du bli utskrevet med et fatle som du skal bruke i alle fall så lenge blokaden virker men ofte lenger. Det vil ortopeden i tilfelle informere deg om.
  4. Dersom du har fått anlagt gips etter operasjonen bør du sjekke fingerneglene dine så lenge blokaden virker og gi beskjed til ortoped om du ser fargeendring.
  5. Dersom du er operert i foten vil du vanligvis ikke kunne belaste foten/gå på den så lenge blokaden virker. Ikke forsøk å gå uten å ha noen til å hjelpe deg første gangen.
  6. Hvis du har fått armbedøvelse kan balansen være endret så vær forsiktig med trappegang så lenge armen er nummen.

 

Smertestillende behandling

De fleste vil trenge smertestillende tabletter etter at blokaden har sluttet å virke. Du vil få skriftlig informasjon om hvilke tabletter du skal ta etter operasjonen og når du skal ta dem. Det er svært viktig at du følger våre anbefalinger og spesielt viktig at du tar smertestillende allerede før blokaden har sluttet å virke. Dette er for å få en overlappende effekt. Dersom blokaden fortsatt virker når du skal gå og legge deg om kvelden skal du uansett ta de anbefalte smertestillende tablettene for å unngå at du våkner midt på natten med sterke smerter.

Kontaktinformasjon 

OPPMØTEDu skal enten møte på dagkirurgen i Sentralblokka, eller på sengeposten du tilhører. Du får informasjon om dette ved innkalling.