Inngrodd tånegl

15.05.2024Versjon 1.1

Innledning 

Inngrodd tånegl er en vanlig lidelse som oftest rammer mennesker i ung alder. Tilstanden karakteriseres av smerter, hevelse og puss i neglefuren. I de aller fleste tilfeller er det medial eller begge render av stortå som rammes men det kan også forekomme på andre tær.

Klassifikasjon 

 1. stadium: Smerter, hevelse og lokal hyperemi omkring neglefuren.
 2. stadium: I tillegg granulasjonsvev mellom neglefure og neglen med dannelse av serøs eller purulent sekret.
 3. stadium: Kronisk (> 3 måneder) tilstand med hypertrofi av neglefure og epitelisert granulom.

Behandling  

Ved 1. og 2. stadium bør konservative tiltak forsøkes; redusert aktivitet, bredt fottøy, fotbad og evt. behandling hos fotterapeut. Dersom dette ikke fører fram eller ved stadig residiverende tilstand kan man gå videre med kirurgi

 

Det er beskrevet mange kirurgiske alternativer som anvendes ved inngrodd tånegl.

Vi har valgt bred reseksjon av neglefure (Vandenbos & Bowers metode). Den består av reseksjon av neglefure med samtidig skåning av negl og neglematriks. Denne metoden har vist mindre risiko for komplikasjoner og residiv, og er dermed et trygt og godt alternativ.

 

Prosedyrebeskrivelse

 1. Aktuelle tå vaskes og dekkes sterilt og det settes ledningsanestesi med 2% Xylocain uten adrenalin. Feltet kan markeres med tusj i påvente av at anestesien begynner å virke. Man oppnår blodtomt felt ved hjelp av steril tourniquet proksimalt på tåen.
 2. Første snitt på 5-10 mm avhengig av tåens størrelse gjøres som forlengelse av grense til lunula mot proksimal og litt til side. Det er spesielt viktig her å ikke skade neglematriks.
 3. Videre, med en elliptisk snittføring i distal retning, avgrenses hele neglefure med granulasjon og overflødig bløtvev. Dette snittet kan legges opp mot 60 grarder mot plantart i forhold til neglen og skal føres distalt til frie ende av neglen.
 4. Med hensyn til neglematriksen eksiderer man hele neglefure med granulasjon og overflødig bløtvev slik at laterale/mediale kant av neglen og spesielt distale hjørne frilegges. Det skal resultere i hud/bløtdels defekt på ca 1,5x3cm og i enkelte tilfeller kan periost av distale falang bli blottlagt.
 5. Hos ellers friske pasienter kan man gå direkte til bandasjering uten å ta spesielt hensyn til blødning. Dersom pasient bruker antikoagulantia kan man slippe tourniquet og bruke elektrokoagulering for å sikre hemostase.
 6. Man legger på steril kompress

Etterbehandling 

Postoperativ regime og videre oppfølging

Pasient skal nøye informeres og forklares om følgende:

 1. Pasient bør redusere aktivitet første 2 døgn for å minimalisere blødning og smerte,r men kan gå uten krykker og belaste foten til smertegrensen.
 2. Andre døgn etter operasjon skal bandasjen bløtes i fotbad og deretter skiftes.
 3. Videre skal pasient foreta fotbad 2 ganger per dag i løpet av første uke, og deretter daglig fotbad med påfølgende sårskift til såret har grodd.
 4. Som regel kan pasienten allerede 3–4 uker etter operasjonen begynne å være i lettere form av aktivitet samt bruke vanlige sko. Man forventer at såret tilheler fullstendig etter 6–10 uker.

 

7 dager postop 3 uker postop 6 uker postop