Analyser

Cytomegalovirus DNA kvantitering

12.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Screening etter organ- eller benmargstransplantasjon for tidlig diagnose av CMV-infeksjon
  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av CMV virus DNA.

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Ved påvist virus DNA; tallverdi angis IU/mL.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Virusnivå og pasientens immunstatus/klinikk må ses i sammenheng. Lave verdier kan ofte følges med ny prøve før evt tiltak i fom av endring i immunsupresjon oppstart antiviral behandling initieres. Konferer mikrobiolog/transplantasjons lege.

Akkreditert