Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Mycoplasma genitalium DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om genital Mycoplasma infeksjon (aktuell infeksjon, screening eller smitteoppsporing)
  • Før terminasjon av svangerskap, eller andre prosedyrer som bryter cervikalbarrieren
  • Kontroll etter behandling (tidligst tre uker etter påbegynt behandling)

Prøvemateriale 

Penselprøve fra

Urethrasekret (menn)

Cervixsekret

Vaginalsekret

Halssekret

Analsekret

Abscessinnhold

Konjunktivalsekret

Urin uten tilsetning:

15-20 ml førstestråleurin tatt >1 time etter forrige vannlating.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Mycoplasma genitalium DNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

2-5 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.