Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Giardia lamblia DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Jan Cato HolterGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kronisk eller residiverende diaré i mer enn to uker etter opphold i land med dårlig hygieniske og sanitære forhold
  • Gastrointestinale plager med magesmerter, kvalme, vekttapp hos personer uten reiseanamnese
  • Diaré hos immunsupprimerte pasienter
  • Mistanke om vannbårent eller annet utbrudd

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvetaking og behandling 

Fæces (2-3 prøveskjeer) i sterilt glass med skje festet i korken.

Duodenalaspirat på steril universalkontainer.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke, må prøven oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøveglass sendes i passende transporthylse. Sendes med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av spesifikt DNA for Giardia lamblia ved sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke Påvist.

 

Anmerkning: Hvis parasitten ikke er påvist og undersøkelsen fortsatt er indisert, anbefales kontrollprøve i 2-3 påfølgende dager.

Svartid 

1- 3 dager fra prøven er registrert til prøvesvar frigitt.

Tolkning 

Påvisning av Giardia lamblia DNA er diagnostisk.

Merknader 

Infeksjon er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.