Analyser

Epstein-Barr virus VCA IgG antistoff

23.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om mononukleose
  • Mistanke om alvorlig EBV infeksjon

 

Se også Epstein-Barr virus (EBV).

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse

Utførende laboratorium 

Molde

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

1 dag

Akkreditert