Anestesi og væskebehandling til beinmargsaspirasjon

10.06.2017Versjon 0.1

Generelt 

Grunnregel:

Ligg foran med væskebehandling, hold pasienten varm og vær forsiktig med evt narkosegass-konsentrasjon.

 

Bakgrunn:

Man aspirerer vanligvis 20ml/kg. Dette blodtapet klarer de fleste pasienter uten blodtransfusjon, hvis tidligere frisk og pre-op Hb >10.

Det er viktig å holde pasienten varm per-op da frysninger/skjelvinger er uheldig ved anemi.

 

Utstyr:

Tracheal-tube, temp-mål, ventrikkel-sonde, Bair-Hugger, A.kran, to gode perifere nåler.

 

Væske:

Makrodex 60ml/ml. Ringer Acetat. Glucose 5% til barn <10kg.

Blod i blodskap hvis pre-op Hb<10.

Behandling 

Væsker:

Makrodex 60ml/ml. Ringer Acetat. Glucose 5% til barn <10kg.

Blod i blodskap hvis pre-op Hb<10.

 

Anestesi:

Regn med at to personer deltar i anestesien under hele forløpet, inkl en anestesilege.

TIVA med tube eller spinalanestesi (voksne)

Temp mål og V-sonde (ved TIVA/GA).

 

Hemodillusjon før aspirasjon:

Promiten 0,3ml/kg, deretter Makordex 60mg/ml, 5 ml/kg pluss Ringer Acetat 5ml/kg. Gi varme væsker.

 

Voulm-erstatning under beinmargsaspirasjon:

Makrodex og Ringer gis i like mengder, dvs 50:50. Til sammen tilsvarende for øyeblikket aspirerte volum.

Siden pasienten har fått både Makrodex og Ringer før aspirasjonen ligger man dermed hele tiden før blodtapet.

Gi max totalt 1g/kg med dextran (17ml/kg av Makrodex).

Om man trenger mer kolloider, bruk Albumin. Dette er sjelden aktuelt.

Smertebehandling 

Smertelindring:

Paracetamol.

Be operatøren bedøve nøye med Marcain m adrenalin 2,5mg/ml for vekt < 20kg og 5mg/ml for tyngre barn/voksne.

 

Avslutning og postoperativt:

Blodgass før vekking.

Viktig å unngå frysninger og hvis det skjer, gi oksygen og bli på stuen til det har opphørt. I unntakstilfeller gis Petidin.

 

Godt å vite:

Om pasientens Hb pre-op var 10, faller den til 7-7,5g/dl om blodtapet er som nevnt over.

Om tilførte væsker er rom-tempererte og man gir 30ml/kg, så faller kroppstemperaturen med 0,5grader. Dette kan Bair-Huggeren vanligvis kompensere for.

Prognose 

Godt å vite:

Om pasientens Hb pre-op var 10, faller den til 7-7,5g/dl om blodtapet er som nevnt over.

Om tilførte væsker er rom-tempererte og man gir 30ml/kg, så faller kroppstemperaturen med 0,5grader. Dette kan Bair-Huggeren vanligvis kompensere for.