Analyser

HIV-2 Western blot

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Konfirmasjonstest for prøver som har utslag på HIV2.

Svar 

Negativ / Positiv

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS