Analyser

Denguevirus antistoff/antigentest

16.09.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetakning 

Mistanke om Denguefeber.

Dengue er en myggoverført virusinfeksjon utbredt i tropiske og subtropiske strøk. De siste årene er det óg beskrevet tilfeller fra Sør-Europa, bl.a. fra Madeira.

Inkubasjonstid 3 -14 dager.

Symptombilde med feber, hodepine, smerter retroorbitalt samt i muskulatur og ledd. 50 -60 % utvikler et generalisert eksantem. Gastrointestinale manifestasjoner hos ca 50%.

5% med symptomatisk sykdom utvikler Dengue hemoragisk feber som kan utvikle seg til multiorgansvikt og død.

 

 

Husk å oppgi kliniske opplysninger inkludert reiseanamnese. En bør også inkludere opplysninger om tidligere gjennomgått Denguefeber og evt tidligere infeksjon med/vaksinasjon mot andre flavivirus (eks: gulfebervirus, skogflåttencefalittvirus, Japansk encefalittvirus, Zikavirus, Vestnilvirus).

Prøvemateriale 

Plasma/serum

Utførende laboratorium 

Molde

Ålesund

Analysemetode 

Lateral flow assay