Analyser

Bacillus anthracis

06.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Funn av Bacillus sp. der det ønskes bekreftet/avkreftet hvorvidt det foreligger B. anthracis.

Prøvemateriale 

Påvisning av bakterien ved direkte mikroskopi og dyrkning av puss fra hud, vev eller evt. blodkultur og spinalvæske.

Påvisning av gener for virulensfaktorer gir sikker diagnose og kan utføres på Folkehelseinstituttet. Bacillus anthracis er ikke-hemolytisk ubevegelig, har ellipsoide subterminale sporer, er penicillinsensitiv (med få unntak), og kapsulær (i direktepreparat fra dyr og fra spesialmedier med høyt serum- og bikarbonat innhold).

Prøvebehandling 

DNA ekstraheres fra bakteriekolonier.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Dyrkning på begge laboratorier. Bekreftelse av funn ved FHI.

Svar 

Funn av Bacillus anthracis er nominativt meldepliktig til MSIS.

Svartid 

2-4 virkedager

Lokale variasjoner kan forekomme.