Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Erytroblaster, B

16.05.2024Versjon 1.1

Bakgrunn 

Erytroblaster, også kalt kjerneholdige erytrocytter eller NRBC (nucleated red blood cells), er kjerneholdige forløpere for erytrocyttene og finnes som regel kun i beinmargen, bortsett fra hos nyfødte. Når erytroblastene kvitter seg med kjernen blir de til retikulocytter som slippes ut av beinmargen etter 1–2 dager.

Indikasjoner 

Når det bestilles Differensialtelling av leukocytter, maskinell, B vil også erytroblaster bli analysert og rapportert dersom de er til stede. Erytroblaster kan også rekvireres som en separat analyse.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvehåndtering

EDTA-blod. Holdbart 96 timer i kjøleskap. NRBC er også holdbare i romtemperatur innenfor ±10,0% i 96 timer.

Referanseområder 

Aldersgruppe x109/L Ref.
0 d (Navlestrengsblod): < 0,5 1
1-2 d: < 0,2 1
3-6 d: < 0,05 1
> 6 d: 0 1

Tolkning 

Tilstedeværelse av erytroblaster i perifert blod kan forekomme ved tilstander som gir ekstramedullær hematopoiese (f.eks. ved talassemi), ved sykdom som involverer beinmargen (f.eks. infiltrasjon av maligne celler), hos alvorlig syke pasienter (f.eks. intensivpasienter), men også ved alvorlig hemolytisk anemi og megaloblastanemi.

 

Feilkilder

Koagulert prøve.

Referanser 

1. Hinchliffe RF. Reference values. I: Lilleyman JS, Hann IM, red. Pediatric hematology. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1992, s. 2.