Innledning

01.12.2022Versjon 0.2

Tidsrommet fra traumemottak fram til neste morgen 

Etter traumemottak skal det være avklart hva som skal skje videre. Dette kapittelet omtaler spesielt tidsrommet fra traumemottaket er avsluttet og fram til neste morgen.