Ryggmarg / tverrsnittsskader - blodtrykk

11.05.2021Versjon 0.2Forfatter: Jon Thorsen

Definisjon 

Avsnittet omhandler bruk av steroider og suprafysiologisk blodtrykksbehandling ved akutte medullaskader.

Generelt 

På HUS behandles ca 10 pasienter per år med cervicale spinale skader med nevrologisk utfall. Resultatene til Vale et al 1997 og Levi et al 1993 indikerer at et øket MAP for disse pasientene (Level III) kan bedre det nevrologiske utkomme. Martin et al 2015 viser ingen fordeler ved å øke MAP, men  Manley et al 2015 viser det motsatte.

På grunn av svak evidens har vi tidligere ikke praktisert hevet MAP til suprafysiologiske verdier for disse pasientene, men American Association of Neurological Surgeons (AANS) anbefaler slik behandling.

En ønsker med slik behandling å forebygge sekundærskade som kanskje kan forbedre det nevrologiske utkomme til denne (som oftest unge pasientgruppen) med inkomplette cervicale medulla skader. Dette pga økt perfusjon i området som vil bedre iskjemi og fjerning av innflammatoriske cytokiner.

Bruk av vasopressor er ikke uten bivirkninger derav tachycardi, bradycardi, TNT økning, AF, hudnekrose, acidose, ST forandringer. Inoue et al 2014

 

Metylprednisolon brukes ikke som behandling av disse pasientene. ( Coleman et al 2000, Hurlbert 2000, 2006, Short et al 2000)

 

Behandling 

Primær stabilisering og vurdering av pasienten med individuelle behandlingsmål.

 

MAP< 70-80 mmHg behandles først med volumtilførsel


Dersom ikke effekt brukes vasopressor i form av noradrenalin.

                Bruk av vasopressor vurderes daglig

                2-7 dagers varighet med daglig nevrologisk vurdering

 

 

Metylprednisolon brukes ikke som behandling av disse pasientene. ( Coleman et al 2000, Hurlbert 2000, 2006, Short et al 2000)

 

Lungefysioterapi

 

Monitorering 

Måling av maksimal ekspiratorisk luftstrømshastighet x 3/ dg (toppstrømshastighet; «Peak Expiratory Flow»; PEF) gir mål for graden muskulær respiratorisk påvirkning

           

Voksne menn: 450–650 liter/minutt.

Voksne kvinner: 350–550 liter/minutt.

 

 

Komplikasjoner 

Bruk av vasopressor er ikke uten bivirkninger derav tachycardi, bradycardi, TNT økning, AF, hudnekrose, acidose, ST forandringer. Inoue et al 2014

Referanser 

Vasopressor administration in spinal cord injury: should we apply a universal standard to all injury patients? Readdy, Dhall, neural regeneration research 2016 mar, 11(3) 420-421

Increased mean arterial pressure goals after spinal cord injury and functional outcome. Martin ND, Kepler C, Zubair M, Sayadipour A, Cohen M, Weinstein M. J Emerg Trauma Shock. 2015;8:94–98

Mean arterial blood pressure correlates with neurological recovery after human spinal cord injury: Analysis of high frequency physiologic data. Hawryluk G, Whetstone W, Saigal R, Ferguson A, Talbott J, Bresnahan J, Dhall S, Pan J, Beattie M, Manley G. Mean J Neurotrauma. 2015;32:1958–1967.