Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus DNA - Sendeprøve OUS

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Rikshospitalet. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
04.12.2023Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom
  • Utredning ved nedsatt hørsel hos nyfødte

Prøvemateriale 

Rekvirering  

CMV DNA i vevsbiter, urin, spytt og andre prøvematerialer videresendes til OUS - Rikshospitalet for kvalitativ CMV DNA PCR.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av CMV virus DNA.

Svar 

Påvist/ Ikke påvist

Merknader 

Ved indikasjon for CMV DNA PCR i andre prøvematerialer enn EDTA plasma og spinalvæske må prøve sendes til OUS-Rikshospitalet for analyse da Ahus ikke har validert disse prøvematerialene på analysen ved Ahus.

 

Kan rekvireres direkte i dips under punkt 21, sendeprøver mikrobiologi.

Akkreditert