Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bakterie mikroskopi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Fredrik Müller, Cecilie Torp AndersenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

 • Alvorlig klinikk med mistenkt bakteriell infeksjon
 • Prøve fra normalt sterilt område
 • Hasteprøver for tidligst mulig karakterisering av mikrober
 • Uavklarte prøver med mistanke om bakterier som er vanskelige å dyrke

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvehåndtering og forsendelse 

Undersøkelsesprinsipp 

Mikroskopi etter:

 • Farging med akridinoransje som bindes til mikrobielt DNA. Metoden er mer sensitivt enn Gram-farging, men skiller ikke mellom Gram-positive og Gram-negative bakterier
 • Gram-farging som farger bakteriens cellevegg og skiller mellom Gram-positive og Gram-negative bakterier

Utførende laboratorium 

 • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
 • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Mikroskopi akridinoransje:

 • Ingen sikre mikrober
 • Bakterier/Staver/Kokker i kjeder/Kokker i hauger

Mikroskopi Gram:

 • Ingen sikre mikrober
 • Gram positive bakterier/Gram negative bakterier/Gram positive staver/Gram negative staver/Gram positive kokker i kjeder/Gram positive kokker i hauger

Svartid 

1 time - 2 dager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.