Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Sinussekret

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.08.2021Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om sinusitt.

Prøvetaking 

  • Prøve tas ved aspirasjon fra sinus eller ved skylling av sinus.
  • Sendes i steril, lufttom beholder (f.eks sprøyte) for å sikre materiale til både aerob og anaerob dyrkning.
  • Ved lang transporttid bør noe prøvemateriale tas på pensel i transportmedium for å sikre best mulig overlevelse av eventuelle anaerobe bakterier.

 

Dyp neseprøve på pensel er ikke optimalt prøvemateriale da slike prøver ofte kontamineres av vanlig flora fra nesekaviteten.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.