Behandling av postspinal hodepine

17.10.2019Versjon 2.0Forfatter: John Reidar Eriksen/Britt Iren Skeide

Formål og definisjon 

Formål

Evidensen som finnes i litteraturen om behandling av PDPH er svak da det finnes få gode eller store studier. Prosedyren er derfor veiledende.

 

Definisjon PDPH

Hodepine som er posisjonsavhengig og som oppstår etter duraperforasjon. Hodepinen forsterkes i oppreist stilling og forsvinner/lindres i liggende. Kan ledsages av nakkesmerter, syns- og hørselsforstyrrelser og kvalme/oppkast. OBS: Symptomer kan være atypiske. Durapunksjon kan være forbundet med fremtidig kronisk hodepine. Tenk alltid differensialdiagnoser og behov for utredning.

Profylaktiske tiltak/konservativ behandling 

Sengeleie, medikamentell- og væskebehandling

Det er lite grunnlag for å tro at verken væske, medikamenter (Fenazon Koffein) eller sengeleie har noe forebyggende eller lindrende effekt på utvikling av PDPH. Ved valg av medikamentell forebyggende/lindrende behandling er det vesentlig å ikke gi medikamenter som påvirker barnet som ammes i nevneverdig grad.

 

Invasive tiltak

Det finnes ingen klare anbefalinger.  Profylaktisk blodlapp legges ikke på KK. Hvis vanskelig å anlegge EDA og aksidentell innføring av EDA-kateter spinalt, kan dette ligge 24 timer før seponering. Kun anestesilege skal sette medikamenter intraspinalt og anestesilege må ta ansvar for at spinalkateteret fjernes. Marker spinalkateteret omhyggelig!

Epidural blod-lapp/EBP 

Epidural blod-lapp (Epidural blood patch, EBP); gullstandard i behandling av PDPH

Til kvinner som ønsker det på grunnlag av symptomer og/eller redusert evne til å ta vare på den nyfødte. Det skal gå minst 24 timer fra antatt duraperforasjon til EBP legges.  Gjerne lenger om symptombilde/hensyn til barn tillater det da det antakelig vil øke sjansen for suksess. Det bør informeres om risiko (ny duraperforasjon viktigst).

 

Kontraindikasjoner

 • pågående infeksjon (relativ kontraindikasjon)
 • kontraindikasjoner som ved epidurale innstikk til andre pasienter

 

Teknikk og metode

 • Pasient i sideleie.  Steril teknikk og bruk av lokalanestetika. Innstikk med epiduralnål i nivå med/ett nivå caudalt for antatt nivå for duraperforasjon. Fersktappet veneblod (20 ml) fra albuvene ved steril teknikk injiseres.

 

EBP nr 2

 • Vurderes ved manglende effekt av EBP nr 1, eller residiv av symptomer. Tidspunkt avhengig av symptombilde.
 • Ved mangelfull effekt av EBP nr 2 eller ved residiv av symptomer etter EBP 2, bør det utredes for differensialdiagnoser. EBP nr 3 skal kun legges på svært god indikasjon og ved negativ bildediagnostikk av caput.

 

Mal for journalnotat etter anlagt EBP

 • tidspunkt symptomdebut
 • beskrivelse av symptomer
 • evt medikamentell/profylatisk behandling og effekt
 • tidspunkt for anleggelse av EBP
 • nivå hvor EBP er lagt
 • mengde blod injisert