Eksempler på ultralydveiledede injeksjoner (video)

07.02.2024Versjon 0.3Forfatter: Even Lillejordet

Forord 

Disse videoene er laget for å vise eksempler på hvordan man kan gjøre ultralydveiledete injeksjoner i klinisk praksis, og er rettet spesielt mot leger i spesialisering i revmatologi og revmatologer. Injeksjonsteknikken er basert på prosedyren Ultralydveiledede injeksjoner og publisert i samråd med forfatterne av denne prosedyren.

 

Videoene er filmet etter ettertrykkelig muntlig samtykke fra pasienter. Indikasjonene for injeksjon er stort sett inflammatoriske muskel-skjelett tilstander, med noen unntak, f. eks. karpaltunnelsyndrom og triggerfinger.

 

Dette kapittelet er ikke en prosedyre eller retningslinje, og har derfor ikke gått på formell høring til norske revmatologiske avdelinger. Eventuelle tilbakemeldinger på videoene kan sendes til Even Lillejordet even.lillejordet@diakonsyk.no eller fagrådets representant Eirik Klami Kristianslund eirikklami.kristianslund@diakonsyk.no. Teksten og videoene kan bli oppdatert fortløpende.

Hånd og håndledd 

 
Injeksjonsteknikk ved karpaltunnelsyndrom og måling av nervus medianus:
 
MCP2:

Albue og skulder 

Albue:

Kne og hofte 

Kne:

Ankel 

Talocruralledd:
Ved revmatolog Birgitte Nellemann.
 
Retrocalcaneal bursa:
 
Mediale senegruppe ankel:
 
Talonavikularledd (mediale del):
Ved lege i spesialisering Eirik Sporastøyl.
 

Talonavikularledd (laterale del):

Ved revmatolog Birgitte Nellemann.

Fot 

MTP1 fra medialsiden:

 
MTP1 fra lateralsiden:
 
IP1:
 
MTP3: