Analyser

Varicella-zoster virus DNA

12.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om varicellainfeksjon ved utslett, sårinfeksjon i hud, øyeinfeksjon eller i CNS.

Se også Varicella zoster virus (VZV).

Prøvetaking og behandling 

Prøvepinne for PCR undersøkelse/viruspinne

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk.

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-5 virkedager.

Merknader 

Varicella-zosterinfeksjon i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.