Calcaneusfrakturer

20.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Vera Halvorsen

Klinikk 

Smerter, hevelse. Ofte ekkymoser og blemmedannelse etter få dager. Frakturene overses ikke sjelden siden man oftest mistenker ankelfrakturer. Calcaneusfrakturer skjer oftest etter fall fra høyder.

Diagnostikk 

Rtg. med spesialbilder for calcaneus. CT skal alltid tas.

Klassifikasjon 

Som for voksne.

Ledsagende skader 

Ved høyenergiskader bør en også mistenke frakturer i columna.

Behandling 

Calcaneusfrakturer hos barn < 12 år, skal svært sjelden opereres. Unntaket er åpne frakturer og store knusningsskader av foten. Ved svært patologisk Böhlers vinkel, svært kort og breddeforøket fot, kan en vurdere operativ behandling med mini-invasiv teknikk for å bedre skotilpasning og fremtidig funksjon. Tungefrakturer (dislokasjon av achilessenefestet) med diastase over 5-7 mm, vurderes for fiksering. Alternativet er gipsing i spissfot. Operativ behandling av calcaneusfrakturer hos barn drøftes med kollegaer ved fot- og ankelseksjonen.

Etterbehandling og kontroll 

Ved konservativ behandling

Oppfølging ved skadelegevakten. Gipslengde og kontaktbelastning 4-10 uker avhengig av barnets alder. Walker kan brukes i deler av behandlingsforløpet.

 

Ved operativ behandling

Gipslaske ca. 3 uker, deretter sirkulær gips i 4-7 uker, ev. Walker.

Komplikasjoner 

Feilstilling, leddinkongruens. Ved operativ behandling i tillegg: Sårrandnekrose og infeksjon.