Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Acanthamoeba dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
13.12.2023Versjon 1.0Forfatter: Nils Olav Hermansen, Elisabeth Toverud LandaasGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-09

Indikasjon for prøvetaking 

  • Klinisk mistanke om Acanthamoeba-keratitt etter bruk av kontaktlinser eller skader av hornhinnen
  • Forurensede kontaktlinsevæsker er en kilde
  • Acanthamoeba-keratitt er smertefult og gir ofte et karakteristisk hornhinneinfiltrat. Oftest er det gitt ordinær keratittbehandling med manglende respons

Prøvemateriale 

  • Corneaavskrap
  • Kontaktlinse og kontaktlinsevæske kan også være aktuelle prøvematerialer
  • Spinalvæske/hjernebiopsi ved klinisk mistanke om Acanthamoeba-encephalitt

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Ved mistanke om Acanthamoeba infeksjon, ta direkte kontakt med vakthavende mikrobiolog på tlf 22118828.

Prøvetaking og behandling 

  • Øyelege tar avskrap/biopsi fra aktuelt område på cornea
  • Ved mistanke om Acanthamoebainfeksjon: Ta direkte kontakt med vakthavende mikrobiolog.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvematerialet transporteres raskest mulig tilbake til mikrobiologisk avdeling for inkubering.

Transport i isoporbeholder.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning av acanthamoeba på spesialskål tilsatt E.coli-bakterier på agaroverflaten.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Acanthamoeba påvist/ikke påvist.

Svartid 

Dyrkningstid 14 dager. Prøven mikroskoperes annenhver dag.

Positiv mikroskopi kan besvares etter 3-5 dager men kan ta lenger tid, inntil 14 dager.

Tolkning 

Positivt resultat i de ovenfor nevnte prøvematerialer er diagnostisk for infeksjon med Acanthamoeba.

Negativt resultat i spinalvæske utelukker ikke Acanthamoeba-encefalitt.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.