Ikke-operativ behandling av stumpe abdominalskader

20.11.2020Versjon 2.0Forfatter: Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Jorunn Skattum, Jørgen Joakim Jørgensen

Ikke-operativ behandling av stumpe abdominalskader 

Ikke-operativ behandling anbefales etter stumpe skader hos pasienter som er sirkulatorisk normal (-iserte) og uten tegn til peritonitt eller annen påvist laparotomikrevende skade. Kandidater for ikke-operativ behandling er pasienter med skade i parenkymatøse bukorganer, samt retroperitonealt hematom uten tegn til pågående blødning. Selektiv arteriell embolisering er ledd i den ikke-operative behandlingen av parenkymatøse bukorganskader og bekkenskader ved OUS Ullevål. Se algoritmer for behandling av leverskade og miltskade i emnet Behandling av spesifikke bukorganskader og bekkenfrakturer (Initial behandling ved blødning).

 

Pasientene overvåkes klinisk, hemodynamisk og evalueres med gjentatte CT-undersøkelser ved behov.