Recovery etter anestesi - scoringssystem ved KK/øye

18.07.2019Versjon 1.3Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Recovery etter anestesi  - scoringssystem ved KK/øye.

 Poeng

Oksygenmetning

2= > 95% på romluft

1= 90-95% på romluft

0= <90% på romluft

 

Respirasjon

2= Ubesværet respirasjon og respirasjonsfrekvens 12-20/min (for barn gjelder annen respirasjonsfrekvens)

0= Besværet respirasjon eller unormal respirasjonsfrekvens

 

Sirkulasjon

2= Syst BT < 30% avvik fra preoperativ verdi og tørr/varm hud

0= Syst BT > 30% avvik fra preoperativ verdi

 

Bevissthetsnivå

2= Våken og orientert

1= Redusert bevissthetsnivå, men er i sin habitualtilstand

0= Redusert bevissthetsnivå

 

Motorikk

2= Beveger fritt armer og ben. Min 2 timer siden gitt muskelrelaks.

1= Beveger alle ekstremiteter på oppfordring. Min 2 timer siden gitt muskelrelaks.

0= Mangler bevegelse i armer eller ben

 

Bandasjer

2= Tørre og rene eller kun avgrensede fuktige områder

1= Fuktige bandasjer som må skiftes på post

0= Våte eller økende fuktige

 

Smerte                  

2= VAS<4. Pasienten har ikke fått opioid siste 2 timer. 

1= VAS<4. Minimum 20 min siden siste iv opioiddose og minimum 60 min siden siste po/sc opioiddose. 

0= Sterke smerter som f eks krever kontinuerlig opioidinfusjon

 

Mobilisering

2= Kan stå og gå

1= Kan sitte i seng eller sengeliggende

0= Sengeliggende

 

Kvalme

2= Ikke kvalm

1= Ikke kvalmefri, men størst mulig velvære

0= Kvalme/oppkast

 

Vannlating

2= Har latt vannet

1= Har ultralydestimert blærevolum <300ml eller urinkateter (for barn gjelder annet volum)

0= Har ikke latt vannet

 

Dersom 1 poeng i et felt, må anestesilege kontaktes før hjemreise.

Dersom 0 poeng i et felt, må anestesilege kontaktes før overflytting til sengepost.

 

Pasientnummer/navn:_____________________________________________________________

Dato:______________________________________________________________________________

Signatur sykepleier:________________________________________________________________