Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Schistosoma sp. DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 1.1Forfatter: Andreas Lind, Lumnije Dedi

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om Schistosomiasis (Bilharzia) hos personer etter opphold i endemiske områder

og bading eller opphold i forurenset ferskvann. Se også Schistosoma mansoni antistoff.

Akutt stadium:

 • Cerkariedermatitt, Katayama feber

Kronisk stadium:

 • Urogenital schistosomiasis:
  • Schistosoma haematobium (endemisk i Afrika, Midtøsten, India, Portugal)
 • Intestinal shistosomiasis (ulike arter):
  • S.mansoni (endemisk i Afrika, Madagaskar, India, Brazil, Venezuela)
  • S. japonicum: (endemisk: Kina, Indonesia, Filipinnene, Japan)
  • S. mekongi (endemisk langs Mekong elven; S.intercalatum: endemisk i sentral- og Vest-Afrika)

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Husk å angi kliniske opplysninger, reiseanamnesen med antatt smittested og smittetidspunkt. Dette er viktig for valg av riktig PCR-oppsett.

Prøvemateriale 

Avhengig av mistenkt Schistosomisis spp. (se under): Fæcesprøver, Urin uten tilsetning, Biopsimateriale.

Prøvetaking og behandling 

Følgende prøvemateriale anbefales:

 • Gastrointestinal schistosomiasis:
 • Urogenital schistosomiasis:
  • Urin uten tilsetning, 10-20 mL av siste urinporsjon tatt mellom kl 10-14
  • Biopsimateriale fra rektum/urinblære/vagina/cervix i sterilt glass tilsatt noe sterilt saltvann (0,9% NaCl)

Prøven tas tidligst 10-12 uker etter antatt eksponering.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke skal den oppbevares kjølig (2-8ºC) før forsendelsen og sendes raskest mulig. Prøven sendes i passende transporthylse med vanlig post i romtemperatur.

Undersøkelsesprinsipp 

Schistosoma DNA påvises ved in-house, sanntids polymerasereaksjon (PCR).

Analysen påviser alle Schistosoma arter som er vist å gi schistosomiasis i mennesker:

S.haematobium, S.mansoni, S.intercalatum, S.guineensis, S.japonicum og S.mekongi.

 

Analysen tillater også spesifikk påvisning av S. haematobium og S. mansoni.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist / ikke påvist.

Ved påvist Schistosoma sp. DNA kan S. haematobium, hhv S. mansoni påvises.

Svartid 

2-4 virkedager

Tolkning 

Påvisning av Schistosoma spp.- DNA er diagnostisk og indiserer aktuell infeksjon.

Hvis resultatet er negativt og undersøkelsen er klinisk indisert, anbefales gjentatte prøver tatt daglig i tre påføgende dager.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.