Anestesi ved preeklampsi

24.09.2018Versjon 1.3Forfatter: Britt Iren Skeide

Forberedelse før anestesistart 

Forberedelse før anestesistart

 • Na-citrat 20-30 ml p.o.
 • SaO2, EKG, BT (lav terskel for invasiv BT-monitorering)
 • Preoperativt må kvinnen stabiliseres.
 • Tilstreb syst BT<150mmHg og diast BT 80-100mmHg preoperativt.
 • Pasienten skal ha innlagt to venefloner (1,3 mm)
 • I prinsippet væskerestriksjon, men vær oppmerksom på mulig intravasal hypovolemi. Forsiktig med krystalloider ved alvorlig preeklampsi. Vurder albumin. Blodprodukter på indikasjon.
 • Begge underekstremiteter surres med elastisk bind om tiden tillater det.         

Valg av anestesimetode 

Valg av anestesimetode

 • Regionalanestesi benyttes dersom tiden tillater det og ikke kontraindisert.
 • Ved regionalanestesi skal siste trombocyttmåling ikke være eldre enn 4 timer ved alvorlig preeklampsi. Dersom pasienten er ustabil, skal TPK være tatt så tett oppunder start av regionalanestesi som mulig.
 • Kombinert spinalepidural anestesi er ønskelig.        

Epiduralanestesi til sectio 

Epiduralanestesi til sectio

 • Ropivacain 7.5 mg/ml                        
  • 3 ml testdose, 12 - 20 ml hoveddose      
  • og Fentanyl 0,1 mg i 2-6 ml NaCl 0.9%
 • Ved alarmsectio event chloroprocaine 15-20 ml (maks 30 ml)

Spinalanestesi til sectio 

Spinalanestesi til sectio

 • Bupivacain 5mg/ml og fentanyl (eventuelt sufentanil)
 • Dosering: Se «Spinalanestesi til sectio KKB»

Generell anestesi til sectio 

Generell anestesi til sectio

 • Remifentanil infusjon eller Rapifen (viktig å unngå blodtrykkstigning)
 • Thiopental 5-7 mg/kg iv.
 • Suksametonium 1,5 mg/kg iv eller rocuronium 1mg/kg

Uterotonica 

Oxytocin   

 • Fortynnet konsentrasjon til 1 IE/ml.
 • Svært langsom injeksjon (0,1-0,5 IE/min) etter at barnet er forløst.
 • Gis av anestesilege etter avtale med gynekolog.