Vesikkelinnhold

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøve fra vesikler med mistenkt infeksiøs årsak

 

Viktig:

  • Biopsier fra vorter med mistenkt HPV-infeksjon vil noen steder analyseres ved avdeling for patologi. Se aktuelt sykehus egen brukerhåndbok.
  • Prøver satt på formalin lar seg ikke undersøke med PCR eller dyrkning.

Prøvetakingsutstyr 

Anbefalt for virus-PCR:

 

Kun bakteriologisk dyrkning:

 

Både virus- og bakteriologisk undersøkelse:

Utførelse 

Vesiklene punkteres og innholdet fanges opp på pensel som settes ned i et rør med transportmedium.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.