Blodkultur

28.10.2022Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om infeksjon, sepsis, feber av ukjent årsak, bakteremi eller fungemi.

 

 

Interne prosedyrer i EQS for sykehusene i HMR (link fungerer ikke for eksterne rekvirenter):

Dokument «Infeksjoner - Blodkultur: indikasjoner, taking, tolkning», ID 8108 - EQS

Dokument «Prøvetaking blodkultur», ID 15291 - EQS

Prøvetakingsutstyr 

Blodkulturflasker

Oransje flaske - Anaerob dyrkning

Grønn flaske - Aerob dyrkning

Gul flaske - Pediatri (aerob)

 

Prøvetaking 

Viktig:

  • Blodkulturer bør ikke tas via SVK eller andre inneliggende katetre pga kontamineringsfare, med mindre det ikke er mulig å få anlagt blodkulturer på annen måte. Dette må i såfall angis på rekvisisjonen.
  • Ved mistanke om kateterinfeksjon bør det tas blodkultur fra aktuelle kateter samtidig som det tas perifere blodkulturer.

 

Blodkulturflaske Beskrivelse

Grønn flaske

  • Optimalisert for vekst av aerobe mikrober
  • Gjærsopp vil også vokse også i flasken
  • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL

Oransje flaske

  • Optimalisert for anaerobe og fakultative bakterier
  • Anbefalt blodmengde er 8-10 mL per flaske, minimum 5 mL

Gul flaske

  • Aerob flaske spesiallaget for små blodvolum
  • Anbefalt blodmengde er 1-3 mL per flaske, maksimum 5 mL

Forsendelse 

Blodkulturflasker settes i inkubator ved medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetakning!