Meniskrotfiksering

20.10.2023Versjon 1.6Forfatter: Melissa Woll Johansen Godkjent av: Stig HeirGodkjent dato: 2022-12-08

Informasjon 

Det er viktig å komme i gang med øvelser for å gjenvinne normal funksjon så raskt som mulig etter operasjonen. Øvelsene du får fra sykehuset kan du begynne med allerede samme dag som du ble operert. Vi anbefaler oppstart hos fysioterapeut lokalt 2 - 3 uker etter operasjonen.

Dersom hevelsen øker kan det bety at du har gått for mye eller sittet med benet ned for lenge av gangen. Den første uken etter operasjonen skal du ta pauser med benet hvilende høyt. Du kan også bruke kuldepakning for å dempe smerte og roe ned vevsirritasjonen. Beskytt bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning med et håndkle under kuldepakningen. Kjøl ned kneet 15 - 30 minutter av gangen. Det er viktig at strekkeevnen opprettholdes i kneet. Du bør derfor unngå å ligge med kneet bøyd over lengre perioder.

Belastning 

Se de ulike fasene under "Opptrening"

Kontroll MHH 

Veiledning av fysioterapeut operasjonsdagen eller en av de påfølgende dagene over telefon.

Telefon/videokontroll 8 uker etter operasjonen (fysisk kontroll ved behov).

Kontakt 

Fysioterapiavdelingen kan kontaktes på telefonnummer 67 500 812

Telefontid mellom 8:30 - 10:00 og 14:00 - 15:00.

Opptrening 

Fase 1 (0 - 6 uker)

Mål: Redusere smerte og hevelse. Muskulær kontroll (quadricepsaktivering) og bevegelighet 0 til 90 grader i ubelastet stilling.

.

Belastning: Krykkegange med touchbelastning og fokus på normal fotavvikling.

.

Bevegelighet: 0 til 90 grader i ubelastet stilling uten motstand. Unngå aktivering av hamstrings.

.

Sykling: ikke tillatt

.

Fase 2 (6 uker - 9 uker)

Mål: Redusere smerte og hevelse. God muskulær kontroll og bevegelighet 0 til 90 grader i ubelastet stilling.

.

Belastning: Krykkegange med delbelastning, 15 - 20 kg

.

Bevegelighet: 0 til 45 grader med belastning 15 - 20 kg. Til 90 grader uten belastning.

.
Sykling: Kan tillates innenfor belastningsgrenser

.

Fase 3 (9 uker - 16 uker/4 måneder)

Mål: Normalt gangmønster uten krykker. Gjenvinne styrke og dynamisk stabilitet. God knekontroll i øvelser. Tilbake til normale aktiviteter.

.

Belastning: Delbelastning med gradvis økende belastning til full kroppstyngde ut i fra toleranse.

.

Bevegelighet: 0 til gradvis 70 grader med belastning. 0 til gradvis full fleksjon ubelastet stilling.

.

Sykling: Tillates innenfor belastningsgrenser

..

Etter 16 uker (4 måneder):
Tillates > 90 grader med full belastning

.

Etter 20 uker (5 måneder):
Tillates jogging på tredemølle etter toleranse/klinisk respons.

.

Etter 6 måneder.:
Tilbake til risikoaktivitet/idrett. Avhenging av fremgang, styrke og funksjonelle tester hos fysioterapeut.

 

Øvelser 

Du kan starte med øvelsene samme dag som du ble operert. Hensikten er å aktivere muskulatur og komme igang med bevegeligheten i kneet.

Øvelsene bør gjøres 2 - 3 ganger daglig.

Begynn med 4 - 6 repetisjoner av hver øvelse og øk gradvis til 10 - 12 repetisjoner.

Smerte og hevelse er styrende for hvor raskt du går frem.

 

Referanser 

Mueller BT, Moulton SG, O’Brian L, Laprade RF. Rehabilitation follow Meniscal Root repair: a clinical commentary. J Orthop Sports Phys Ther 2016 feb; 46(2): 104-113

Banovetz MT, Roethke LC, Rodriguez AN, LaPrade RF. Meniscal Root Tears. A Decade of Research on their Relevant Anatomy, Biomechanics, Diagnosis, and Treatment. Arch Bone Jt Surg. 2022; 10(5):366-380.