Analyser

HIV-1+HIV-2 antistoff+antigen

29.05.2024Versjon 1.8

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om HIV-infeksjon.
  • Screening i sammenheng med annen utredning.

 

Se HIV.

Prøvemateriale 

En av de følgende

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Svar 

Negativ/Positiv

Tolkning 

  • Negativt resultat i prøve tatt 3 måneder etter siste smitteeksponering utelukker HIV-infeksjon.
  • Alle prøver som ikke har negativt resultat, undersøkes videre med konfirmasjonstester (se HIV) og kommenteres spesielt.
  • Hos barn født av mødre med HIV-infeksjon kan maternelle antistoffer påvises opptil 18 mnd alder.

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

 

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.