Truende fraktur ved skjelettmetastaser

05.01.2022Versjon 1.1Forfatter: Kathrin Maria Pulverer, Clement Trovik

Innledning 

Definisjon:

Truende fraktur ansees å foreligge når vi har lytiske metastaser. Med økende sklerose i metastasen avtar fraktur risikoen. I tillegg må det foreligge:

Enten: Kortikalis destruksjon som omfatter minst 50 % av beinets omkrets og/eller metastasen er mer enn 2,5 cm i største diameter.

Eller: Avløsning av trochanter minor ved subtrochantær lokalisasjon. Om dette området er berørt vil belastningsforholdene gi økt fraktur risiko selv om mindre enn 50 % av kortikalis er destruert.

Behandling  

Indikasjon for profylaktisk stabilisering:

Kan foreligge når:

  • Forventet levetid > 2måneder
  • Tumor er ikke strålefølsom
  • Intraktable belastningssmerter

 

Mirels`Klassifikasjon kan være til hjelp:

 

 

 

Ved å sammenligne pasientens behov og symptomer, tumorkarakteristika og radiologiske funn, kan man få en veiledning om operasjonsindikasjon foreligger eller ikke. Pasienter med en forventet levetid kortere enn 2 måneder er sjelden kandidater for profylaktisk stabilisering. Disse pasientene bør i første omgang få strålebehandling.

 

Om tilstrekkelig smertelindring ikke er mulig, og pasienten kan medvirke til trening/nyttegjøre seg mobilisering, overveies profylaktisk stabilisering. Indikasjon for stabilisering øker jo lengre forventet levetid pasienten har, jo mindre strålefølsom tumoren er og jo mer lytisk metastasen er. For pasienter som har gjennomgått strålebehandling, men som har gjenværende belastningssmerter, gjøres fornyet stillingtagen til stabilisering. For optimal behandling av denne gruppen pasienter bør vurderingen skje i samarbeid mellom onkolog og ortoped.