Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Malaria DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
28.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Andreas Lind, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Malariadiagnose må stilles raskt og analysen erstatter ikke primærdiagnostikk (se Malaria mikroskopi).

Anamnese med opplysninger om opphold i malariaområder de siste måneder, og sykdom med feber som hovedsymptom. Den er aktuell ved usikker artsidentifikasjon ved mikroskopi eller ved mistanke om dobbelinfeksjon.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Plasmodium sp. DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR) direkte fra blod. Ved positivt funn for Plasmodium sp. DNA gjøres artsspesifikke PCR-reaksjoner for Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale og P. knowlesi.

Utførende laboratorium 

Bakteriologisk enhet, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist (med artsnavn, evt. flere artsnavn ved dobbelinfeksjon) / Ikke påvist.

Svartid 

2-4 virkedager.

Akkreditert 

Ikke akkreditert analyse.