Indusert sputum

28.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Se også Ekspektorat. Indusert sputum kan bedre diagnostikken, spesielt ved utredning av legionella, lungetuberkulose og opportunistiske infeksjoner som Pneumocystis jirovecii hos immunkompromitterte pasienter.

Prøvetakingsutstyr 

Sterilt prøveglass uten tilsetning

 

Utførelse 

  • Utføres vanligvis på sykehus av spesialutdannet helsepersonell, formålet er å få opp ekspektorat fra nedre luftveier
  • Pasienten inhalerer hypertont saltvann ved hjelp av et inhalasjonsapparat, dette løsner slim i bronkiene og vil provosere frem en kraftig hoste
  • Slim/ekspektorat spyttes ned i et sterilt ekspektoratglass

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.