Analyser

HIV-1/2 konfirmasjonstest (Geenius)

  Sendeprøve: St.Olav
04.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

 

Se også HIV

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.
Minimum 5 μL.

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoff konfirmasjonstest. Påviser spesifikke antistoffer mot HIV-1 og HIV-2 ved hjelp av immunkromatografi.

Utførende laboratorium 

St.Olavs hospital

Svar 

Negativ / Inkonklusiv / Positiv.

Skiller mellom HIV-1 infeksjon, HIV-2 infeksjon og dobbeltinfeksjon med både HIV-1 og HIV-2.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Alle svar kommenteres av lege.

Merknader 

HIV-infeksjon er nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Ved resultat forenelig med HIV-2 infeksjon, vil HIV-2 Western blot bli utført.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.