Serum

11.01.2024Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Serologiske undersøkelser.

 

Før oppstart av behandling med immunglobuliner (Ivig, Kiovig, Octagam, Octaplas etc.)

Ikke anbefalt for viruskvantitering, benytt isåfall EDTA-plasma.

Prøvetakingsutstyr 

Vakuumrør med gel

Serum

Forsendelse 

  • Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.
  • Prøver kan oppbevares ved 2-8°C i 6 dager etter sentrifugering. Ved lengere henstand må prøvene lagres nedfrosset (-20 eller lavere).