Analyser

Rotavirus antigen (feces)

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt, spesielt hos små barn.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøvene bør oppbevares ved 2-8 °C og testes snarest som mulig. Hvis dette ikke mulig kan prøvene oppbevares 2-8°C i 48 timer, eller fryses ved -20°C.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Rotavirus (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1 virkedag.