Collateralligament - Lateral ruptur (LCL) og Posterolaterale hjørne (PLC)

03.11.2022Versjon 2.11Forfatter: Berte Bøe og Sverre Løken

Definisjon 

LCL = Laterale kollateralligament

PLC= posterolateral corner

POP=politeus sene

PFL= popliteofibulare ligament

Klinikk 

Oftest kombinert med ACL og PCL skader. Oftest et varustraume med smerter og hevelse lateralt. Nedsatt ekstensjon og fleksjon. Vær obs pä at denne type traumer kan gi skade av n peroneus i mer enn 30% av tilfellene. Ofte motorisk og sensorisk utfall, men ofte subtilt og vanskelig å oppdage ved den første, akutte undersøkelsen.

Ved komplett dropfot er det betydelig økt risiko for karskade - og CT angio bør gjøres - se kapittel om kneluksasjoner (Kneluksasjoner og kombinerte skader).

Diagnostikk 

Vanskelig å palpere en ellers lett palpabel LCL i forhold til frisk side. Undersøk at caput fibulae sitter stabilt og ikke kan beveges mye anteroposteriort da tibia-fibularleddet kan være utsatt for skade. Sjekk stabilitet ved varustesting på både strakt kne og i 30° fleksjon og sammenlign med frisk side. Undersøk også rekurvatum. OBS ved akutte laterale skader må nerveutfall og sirkulasjon undersøkes nøye.

Stressrtg er nyttig ved kronisk varusinstabilitet. I kroniske tilfeller undersøkes også rekurvatum, rotasjonsinstabilitet (Dial test) og alignment i knærne med HKA bilder. Se vedlegg.

Klassifikasjon 

  • Grad I: Kun smerter og lett hevelse langs LCL med stabilt kne.
  • Grad II: 2 + på varus test 30°. Hevelse og vanskelig å palpere. Smerter lokalt.
  • Grad III: Helt ustabilt på varustesting, ikke palpabelt LCL (NB: Sjekk normal side). Obs! Løs caput fibulae og posterolateral instabilitet samt affeksjon av n peroneus. Ofte ledsagt av recurvatum i forhold til frisk side.

 

Ved varus test på full ekstensjon og 3 + instabilitet er det ofte en kombinasjon av LCl og Popitues ruptur. Ved varus test på 30 grader og instabilitet er det ofte kun LCL som er skadet, mens poplitues er inntakt.

 

Dial test på 30 grader fleksjon og utadrot > 15 grader mer enn frisk side tilsier en PLC skade.

 

Dersom varus stress rtg (fleksjon 20-30 grader i kneleddet) viser en sideforskjell pä 2.7-4 mm er det en isolert FCL eller partiell PLC

 

Dersom varus stress rtg viser en sideforskjell >4 mm så er det en total PLC lesion eller en FCL + Politues/PFL

Ledsagende skader 

Karskade - se kapittel om kneluksasjoner. N. peroneus, popliteussene, pfl, caput fibula instabilitet, ACL-skader med Segondfraktur, ALL ryker midtsubstans evt ved femurfestet eller på tibia.

Behandling 

Grad I

Funksjonelt med stabiliserende trening i 2-4 uker.

 

Grad II

Ev. ortose. Krykker 4-6 uker. Stabiliserende trening. NB ikke full belastning pga kneet da tenderer til å gå i varus og stresse et tilhelende ligamentkompleks.

 

Grad III

Kirurgi innen 2 uker med reparasjon dersom proksimal eller distal skade. Forsterkning med bicepssene ved midtsubstansruptur. Ofte er ligamentene på det posterolaterale hjörnet såvidt skadet at det gjöres en rekonstruksjon av LCL med hamstringssene eller en full posterolateral rekonstruksjon av LCL, Poplitus og PFL med allograft

Etterbehandling 

Ved rekonstruksjon av LCL: Ortose med maks 20 kg belastning i 6 uker.

Komplikasjoner 

Skade av n. peroneus (obs. hematom).

Kontroll 

Kontroll hos fysio etter 2 og 6 uker. Kontroll hos operatør etter 12 uker. Ikke pivoterende idretter/jobb för etter 4-6 mäneder.

Referanser 

  1. Outcomes of an anatomic posterolateral knee reconstruction: surgical technique. LaPrade RF, Johansen S, Engebretsen L. J Bone Joint Surg Am. 2011 Mar;93 Suppl 1:10-20. doi: 10.2106/JBJS.J.01243.
  2. The reproducibility and repeatability of varus stress radiographs in the assesment of isolated fibular collaterakl ligaments and grade III posterolateral lig knee injury. Laprade RF et al. JBJS 2008 Oct 90 (10)2069-76
  3. Dean RS, LaPrade RF. ACL and Posterolateral Corner Injuries. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020 Feb;13(1):123-132.