Akutt laryngitt/laryngotrakeobronkitt (falsk krupp)

09.02.2018Versjon 1.1

Definisjon 

Laryngitt er en inflammasjon i larynks (inklusive stemmebånd) og manifesterer seg med heshet. Laryngotrakeitt omfatter også trakea (klassisk krupp) med heshet og gjøende hoste. Laryngotrakeobronkitt involverer også bronkiene med tegn på nedre luftveisproblem og gir ofte et mer alvorlig sykdomsbilde.

Sykdomen skyldes virusinfeksjon, vanligvis et Parainfluensa virus (type 1 eller 2), alternativt RSV virus og adenovirus. Vanlig influensavirus er sjelden årsak til laryngitt.

Generelt 

Laryngitter er vanligvis milde og selvbegrensende. Imidlertid kan de fra tid til annen være forbundet med et alvorlig sykdomsbilde, men ulike grader av respiratorisk distress og respirasjonssvikt/stans.

Klinikk 

Kliniske tegn
Skår
Bevissthetsnivå Normal (inklusive søvn) = 0; Forvirret = 5
Cyanose Ingen = 0; bare ved agitasjon=4; i hvile = 5
Stridor Ingen = 0; bare ved agitasjon = 1; I hvile = 2
Luft inn Normal = 0; Nedsatt = 1; Betydelig redusert = 2
Inndragninger Ingen = 0; Lett = 1; Moderat = 2; Alvorlig = 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westley krupp alvorlighetsskår

 

 

Diagnostikk 

Vanligvis tas virusdiagnostikk (nese/svelgprøve) for å bestemme virustypen ev. superinfeksjoner. Alvorlighet bestemmes av de kliniske funn, og tabellen under gir et enkelt skår for alvorlighet. I alvorlige tilfeller er en arteriell blodgass vitkig for å bestemme grad av respirasjonssvikt.

Behandling 

Behandling av akutt laryngitt med tanke på grad av sykdom

Skår Alvorlighet Beskrivelse Behandlingsforslag
≤2 Lett Av og til "gjøende" hoste, ingen stridor i hvile, ingen inndragninger Kan behandles hjemme. Antipyretika, fuktet luft oral væske
3-7 Moderat Hyppig "gjøende" hoste, stridor i hvile lett til moderate inndragninger, lite stresset barn Enkel dose dexametason 0,6 mg/kg per.os, max 16 mg
Adrenalin inhalasjon
Vanligvis ikke nødvendig med innlegelse, men kan overveies.
8-11 Alvorlig Hyppig "gjøende hoste", stridor i hvile, markerte inndragninger, signifikant stresset og agitert barn Deaxmetason (som over) oralt/im/iv, repeterte doser av adrenalin inhalasjoner, vanligvis bør barnet innlegges
≥12 Truende respirasjonssvikt Nedsatt bevissthetsnivå, strior i hvile med alvorlige inndragninger, lite luftinngang, cyanose eller blekhet Deaxmetason (som over) im/iv, repeterte dose av adrenalin inhalasjoner, vanligvis behandling på intensivenhet, intubasjon kan bli nødvendig

Referanser 

Westley CR, Cotton EK, Brooks JG. Nebulized racemic epinephrine by IPPB for the treatment of croup: a double-blind study. Am J Dis Child 1978; 132:484.